Skip to main content

Lukt het bestellen niet bekijk dan deze instructiefilm > Instructiefilm

Besteld u voor de eerste keer? U kunt alleen in het bestelproces registreren. Niet in het klantenpaneel!

Het Bokashi Bulletin #3 is uit!

Inmiddels is het derde Bokashi Bulletin verschenen en toegestuurd aan geinteresseerden. klik hier. Nalezen kan ook in ons archief op deze website.
  • Aangemaakt op .

Provinos ook op de GreenBieb-markt in Venlo

Green Bieb Markt

Samen met BuitensteBinnen en Voedselbos “de Groene Borg” en nog heel veel anderen staan we zaterdag a.s. in de stadsbibliotheek in Venlo tijdens de Green Bieb Markt. Zaterdag 2 februari, 10:00-15:00 uur. 
https://www.bibliotheekvenlo.nl
Tijdens de Green Bieb Markt kunnen verschillende groene aanbieders uit de regio jou alles vertellen wat je in jouw huis, tuin en keuken kunt toepassen. Van je grond tot je bord, leer alle stappen en bereid jezelf (en je tuin) alvast voor op een bloeiend 2019!  
  • Aangemaakt op .

Interview met Judith & Philippe in het Nieuwsblad van Agriton

Een pagina-groot artikel verscheen in het EM Agriton Nieuwsblad over de acitiviteiten van Provinos in het algemeen, onze missie en onze aanpak. Extra aandacht wordt daarbij geschonken aan de activiteiten op het gebied van Bokashi, EM en de natuurlijke landbouw. Deze recent uitgebrachte twee-jaarlijkse krant van Agriton brengt nog veel meer informatie over onderzoek, praktijk en ervaringen van veel mensen. Zeker het lezen waard. Interesse? Dat kan in de Digitale Krant. Bij een bestelling in de webwinkel kunnen we de krant mee sturen. Of voor slechts de verzendkosten (€6,95) sturen we deze nieuwe editie graag naar u op. Klik hier.
  • Aangemaakt op .

Bokashi in het ZON-Magazine

Philippe werd geinterviewd door John Huijs voor het ZON-Magazine over zijn acitiviteiten op het gebied van Bokashi. Daarbij kwam vanzelfsprekend aan bod wat Bokashi aan kansen te bieden heeft voor telers en andere agrarische ondernemers. Met name de hernieuwde aandacht voor de kringloop-landbouw maakt dat hier extra interesse voor bestaat. Klik hier voor het ZON-Magazine. Het interview met Philippe staat op pagina 26-28.  
  • Aangemaakt op .

Workshops Bokashi tijdens de Voedselkaravaan op 27 oktober


Met Bokashi een gezonde bodem onder een gezonde samenleving


Op 27 oktober, als de Voedselkaravaan Venlo aandoet, verzorgt Provinos 2 workshops.

In de Stadstuinderij voor particupieren:  Keuken- en tuinafval snel, effectief en gezond de bodem in met Bokashi

Leuk en makkelijk. Door afval uit keuken of tuin te fermenteren is het snel en zonder stank klaar om de bodem te verbeteren in bloementuin, voor vaste planten en natuurlijk de moestuin. Alle energie uit keukenafval en groenresten gaat zo de bodem in, zonder verliezen in de vorm van CO2 en met vele micro-organismen ter ondersteuning van het bodemleven.

Bij BioVerbeek: Bokashi voor Gemeenten, Waterschappen, Natuurorganisaties en andere terreinbeheerders

Voor alle partijen die te maken hebben met het beheer van openbaar groen, waaruit ook groenafval komt, is het maken van Bokashi een erg interessante optie. Dat kan in eigen beheer, maar ook in samenwerking met de uiteindelijke gebruiker van het eindproduct, bijvoorbeeld de veehouder of akkerbouwer. De grote winst zit ‘m in een ecologisch verantwoorde wijze van verwerken (fermenteren) en een afzet dicht bij de oorsprong. De koolstofvoetafdruk is daarmee ook vele malen kleiner. Het is bovendien goedkoper dan de huidige afvoer, met minder kosten voor transport én het vermijden van stortingskosten. Voor het waterschap is er nog een groot voordeel: minder uitspoeling van mineralen, zowel vanaf de slootkanten als de omliggende percelen. Schoner oppervlaktewater dus.

U kunt zich nu aanmelden/inschrijven.
  • Aangemaakt op .

Lezingen over Bokashi bij gemeente Heumen en gemeente Bergen (BUCH)

Philippe gaat bij de gemeenten Heugem en Bergen een lezing verzorgen over Bokashi. Deze lezingen zijn bedoeld voor zowel de medewerkers van de buitendienst als de beleidsmedewerkers en de wethouders. Het doel van de bijeenkomst is, naast het geven van alle informatie en voordelen van Bokashi, dat er na afloop een aantal proeven zijn gedefinieerd voor het komende seizoen. Dit kan zowel met bladafval zijn (naar voorbeeld van gemeente Hengelo), maar ook met maaisel uit (rand)stedelijkgroen of zelfs GF(T) afval van de burgers. Waar mogelijk worden initiatieven van burgers, bijvoorbeeld in de stadslandbouw, hierbij actief betrokken.

Voor alle partijen die te maken hebben met het beheer van openbaar groen, waaruit grote hoeveelheden groenafval komen, is het maken van Bokashi een heel interessante optie. Dat kan in eigen beheer, maar het kan ook georganiseerd worden in samenwerking met de uiteindelijke gebruiker van het eindproduct, de veehouder of akkerbouwer. De grote winst zit ‘m in een ecologisch verantwoorde wijze van verwerken (fermenteren) en een afzet dicht bij de oorsprong. Dat betekent dat het goedkoper kan dan de huidige afvoer, met minder kosten voor transport én het vermijden van stortingskosten.
  • Aangemaakt op .

Wie zijn wij?

Judith van Andel is dierenarts en Philippe van der Grinten is landbouwkundig ingenieur, hij studeerde veeteelt in Wageningen. Na onze studie hebben we tien jaar gewerkt voor verschillende internationale organisaties in Costa Rica, Guatemala, Nepal en Bolivia op het gebied van veevoeding, veegezondheid en kleinveehouderij.

Contact

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Om u de best mogelijke website toegang te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Delete cookies

Webdesign © Totoweb